[Chính thức] Cách cập nhật phần mềm trên máy Mac, theo Apple

Các bản cập nhật macOS cải thiện tính ổn định, hiệu suất và bảo mật cho máy Mac và chúng bao gồm các bản cập nhật cho Safari, iTunes và các ứng dụng khác là một phần của macOS.

Cách nhận cập nhật cho macOS Mojave trở lên

Nếu bạn đã nâng cấp lên  macOS Mojave trở lên , hãy làm theo các bước sau để cập nhật: 

  1. Chọn Tùy chọn hệ thống từ menu Apple, sau đó nhấp vào Cập nhật phần mềm để kiểm tra cập nhật.
  2. Nếu có bất kỳ bản cập nhật nào, nhấp vào nút Cập nhật ngay để cài đặt chúng. Hoặc bấm vào Thêm thông tin khác để xem chi tiết về từng bản cập nhật và chọn các bản cập nhật cụ thể để cài đặt.
  • Khi Cập nhật phần mềm nói rằng máy Mac đã được cập nhật, phiên bản macOS đã cài đặt và tất cả các ứng dụng của nó cũng được cập nhật. Điều đó bao gồm  Safari , iTunes , Sách, Tin nhắn, Thư, Lịch, Ảnh và FaceTime.

Để tìm các bản cập nhật cho iMovie, Garageband, Pages, Numbers, Keynote và các ứng dụng khác được tải xuống riêng biệt từ App Store, hãy mở App Store trên máy Mac của bạn, sau đó nhấp vào tab Cập nhật.

Để tự động cài đặt các bản cập nhật macOS trong tương lai, bao gồm các ứng dụng được tải xuống riêng biệt từ App Store, hãy chọn Tự động giữ cho máy Mac của tôi luôn cập nhật. những cái sau

Cách nhận cập nhật cho các phiên bản macOS trước đó

Nếu bạn đang sử dụng macOS cũ hơn , chẳng hạn như macOS High Sierra, Sierra, El Capitan hoặc trước đó, * hãy làm theo các bước sau để cập nhật:

  1. Mở ứng dụng App Store trên máy Mac của bạn.
  2. Nhấp vào Cập nhật trên thanh công cụ App Store.
  • Sử dụng các nút Cập nhật để tải xuống và cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào được liệt kê.
  • Khi App Store không hiển thị thêm bản cập nhật, phiên bản macOS đã cài đặt và tất cả các ứng dụng của nó được cập nhật. Điều đó bao gồm Safari , iTunes , iBooks, Tin nhắn, Thư, Lịch, Ảnh và FaceTime. Các phiên bản mới hơn có thể có sẵn bằng cách nâng cấp macOS của bạn .

Để tự động tải xuống các bản cập nhật trong tương lai, chọn menu Apple > Tùy chọn hệ thống, nhấp vào App Store, sau đó chọn Tải xuống các bản cập nhật mới có sẵn trong nền., Máy Mac sẽ thông báo cho bạn khi cập nhật sẵn sàng để cài đặt.

  • Nếu bạn đang sử dụng OS X Lion hoặc Snow Leopard , hãy nhận các bản cập nhật OS X bằng cách chọn menu Apple> Cập nhật phần mềm.
REVIEW

Leave a reply

Nhanh như Chớp